Lerend platform Energie & Omgeving: kennis, verbinden en leren

logo LEO
Laatste nieuws

22 april: LEO in Gesprek met Lot van Hooijdonk

Op maandag 22 april ontvangt Ruud Schuurs (Platform LEO) Lot van Hooijdonk, sinds 2014 wethouder van de gemeente Utrecht. Haar portefeuille omvat mobiliteit, energie, klimaat en enkele ruimtelijke projecten. Lot is lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Lees verder

Netwerkbijeenkomst “Regie in Transitie”

Op 27 maart vond de eerste van twee LEO Netwerkbijeenkomsten rond 'Regie in Transitie' plaats, bij de TU Delft. Kijk nu de integrale opname van het plenaire programma terug. Lees verder
Lees hier de eerder verschenen edities van de nieuwsbrief van Platform LEO
Welkom bij Platform LEO

LEO signaleert
Eerstvolgende evenementen
22-04-2024

LEO in Gesprek | Lot van Hooijdonk

livestream
Ruud Schuurs ontvangt (Platform LEO) Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht en voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. In de tien jaar dat ze nu wethouder is, kwam de energietransitie op stoom. Met plannen voor aardgasvrije wijken en duurzame opwek. De gemeente heeft een belangrijke regierol in een veelvoud van opgaven, op korte en lange termijn. Regie kan daarin sturend, resultaatgericht zijn. Of juist open, uitnodigend voor zoveel mogelijk deelnemers. Hoe balanceert Lot tussen korte- en langetermijndoelen? Welke rollen en regiestijlen ziet zij voor de gemeente en hoe zet ze deze in?

LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.
28-05-2024

Netwerkbijeenkomst: Regie in Transitie – lessen uit de toekomst

(volgt)
We definiëren onze acties vooral op basis van actuele problemen en binnen de bestaande kaders. We maken zodoende vooral stappen die zijn bepaald door het verleden. Maar juist in een transitie stellen we vast dat de ontwerpprincipes van het bestaande systeem niet langer voldoen. We moeten terug naar de tekentafel om met de kracht van onze verbeelding de toekomst vorm te geven op basis van nieuwe ideeën. Daarbij gaat het om energie, maar ook om een breder beeld van hoe we willen wonen, werken en recreëren. Dit maakt de energietransitie ook een sociaalmaatschappelijke transitie!

Deze netwerkbijeenkomst is vrij toegankelijk voor medewerkers van alle deelnemende organisaties (leden) van Platform LEO. Meld je even aan via de link.
Begin september

LEO in Gesprek | gast nog niet bekend

livestream
Vijfmaal per jaar praat Ruud Schuurs met iemand uit het werkveld van Platform LEO. Een auteur, opinieleider, innovator: mensen met een eigen kijk op de energieopgave. LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.
Eind september

Kennissessie / LEO op Locatie

LEO in beeld
Nieuwsbrief

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Meld u hier aan.

Lees hier de eerder verschenen edities.
Wat is LEO?

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland, ook vanwege de ruimtelijke impact. Alle Nederlanders zullen op de een of andere manier te maken krijgen met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z'n omgeving. Lees hier meer over LEO.

Lid worden

Als organisatie kunt u lid worden van het platform, kennis delen over omgevingsmanagement en wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten. Neem hiervoor contact met ons op.