Lerend platform Energie & Omgeving: kennis, verbinden en leren

logo LEO
Laatste nieuws

Nieuw bij LEO: Prowind

‘In Nederland zijn de locaties voor het opwekken van windenergie beperkt. Om de nog beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten, denken we bij Prowind creatief na over de mogelijkheden voor het opwekken, opslaan en delen van duurzame energie om zo de energietransitie verder te helpen. Dit vraagt om maatwerk, creativiteit en veel flexibiliteit.  Lees verder

Terugkijken: LEO in Gesprek met Shannon Spruit

In de eerste LEO in Gesprek van 2024 is Shannon Spruit te gast. Zij is medeoprichter en directeur projecten van Populytics. Centraal in het gesprek met Ruud Schuurs staan de inzichten die Populytics opdeed in drie jaar inwonersraadplegingen in de energietransitie.  Lees verder
Lees hier de eerder verschenen edities van de nieuwsbrief van Platform LEO
Welkom bij Platform LEO

LEO signaleert
Eerstvolgende evenementen
27-03-2024

Netwerkbijeenkomst: Regie in Transitie – lessen uit het verleden

De Bouwcampus, TU Delft
De gastransitie in de jaren zestig verliep niet vanzelf zo soepel als nu wel wordt gedacht. De sleutel voor het succes lag in een krachtige regie vanuit de overheid. Regie is ook in de huidige transitie een sleutelterm. Maar wat is goede regie? Sturen of faciliteren? Dwingen, normeren, stimuleren? Waar ligt de regie als de opgave vraagt om effectief samenspel van overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en burgers? Deze en andere vragen staan centraal bij deze LEO netwerkbijeenkomst, waarbij we lessen willen trekken uit het verleden.

Deze netwerkbijeenkomst is vrij toegankelijk voor medewerkers van alle deelnemende organisaties (leden) van Platform LEO. Is jouw organisatie nog geen lid, maar wil je graag de bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Niet-leden laten we eenmalig kennismaken met onze activiteiten, als er voldoende ruimte beschikbaar is. Meld je aan via het registratieformulier, dan nemen wij contact met je op.
Eind april

Kennissessie / LEO op Locatie

Nadere informatie volgt
Begin mei

LEO in Gesprek | gast nog niet bekend

livestream
Vijfmaal per jaar praat Ruud Schuurs met iemand uit het werkveld van Platform LEO. Een auteur, opinieleider, innovator: mensen met een eigen kijk op de energieopgave. LEO in Gesprek wordt live uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Deelname is gratis en staat open voor iedereen.
28-05-2024

Netwerkbijeenkomst: Regie in Transitie – lessen uit de toekomst

(volgt)
We definiëren onze acties vooral op basis van actuele problemen en binnen de bestaande kaders. We maken zodoende vooral stappen die zijn bepaald door het verleden. Maar juist in een transitie stellen we vast dat de ontwerpprincipes van het bestaande systeem niet langer voldoen. We moeten terug naar de tekentafel om met de kracht van onze verbeelding de toekomst vorm te geven op basis van nieuwe ideeën. Daarbij gaat het om energie, maar ook om een breder beeld van hoe we willen wonen, werken en recreëren. Dit maakt de energietransitie ook een sociaalmaatschappelijke transitie!

Nadere programma-informatie volgt.
LEO in beeld
Nieuwsbrief

Onze digitale nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. Meld u hier aan.

Lees hier de eerder verschenen edities.
Wat is LEO?

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland, ook vanwege de ruimtelijke impact. Alle Nederlanders zullen op de een of andere manier te maken krijgen met de inpassing van installaties en/of infrastructuur. Iedereen wil naar een schone energietoekomst, maar liefst zonder zichtbare veranderingen in z'n omgeving. Lees hier meer over LEO.

Lid worden

Als organisatie kunt u lid worden van het platform, kennis delen over omgevingsmanagement en wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten. Neem hiervoor contact met ons op.